top of page
7H3A7818.JPG

1 i 2 de març

al Núria Social

d'Olot

Un cop hem reflexionat sobre la realitat dels nostres territoris i comunitats, i hem pogut identificar aquells reptes als quals volem donar resposta, arriba el moment d’entrar en l'àmbit d’influència: què podem aportar des de la nostra mirada, experiències i capacitats? De quina manera podem orientar la nostra activitat perquè incideixi de manera efectiva? Durant aquest mòdul ens enfocarem en la cocreació d’estratègies per tal d’assolir aquells reptes que ens proposem. I per fer-ho, aprofundirem en marcs sistèmics i regeneratius per adaptar les nostres planificacions al context canviant i volàtil en el qual ens trobem. Així com abordarem com plantejar estratègies de comunicació que siguin coherents amb aquesta mirada transformadora i allunyada del màrqueting voraç.

Per últim, treballarem sobre el model organitzatiu que haurà de sostenir els nostres plantejament estratègics. Parlarem de com la governança descentralitzada, els rols col·legiats i la intel·ligència col·lectiva poden esdevenir eines útils per evitar la sobrecàrrega i l’excés de rigidesa de les nostres organitzacions.

 

A càrrec de Resilience Earth.

Amb el suport de Balkar Earth.

bottom of page