top of page
IMG_3800 (2).JPG

28 i 29 d'abril

a La Qperativa

de Ripoll

Sense perdre el focus en les entranyes de la nostra organització, en el darrer mòdul ens fixarem en l’àmbit estructural, en el nostre esquelet. Si bé en l’àmbit anterior parlàvem de qüestions més subtils, en el darrer mòdul abordarem la dimensió interna atenent aspectes relacionats amb la legalitat, la fiscalitat, les formes jurídiques, la planificació econòmica i financera i l’avalaució del nostre projecte.

 

Tots aquests aspectes formals permetran vertebrar i donar solidesa a la nostra organització, així com enfortiran  les nostres capacitats d’incidència i planificació.

 

A càrrec de Resilience Earth, Ilabso, Fundació Gentis i Divertus.

bottom of page